Február 2020 – Aquincum, Budapešť

 Rozlúčka so šesťdesiatou výstavou Laguny,

ak sa rátajú len tie väčšie. Aj vysloviť, napísať je to veľa, a ani urobiť to nebolo najľahšie. Ale bolo prečo a pre koho. Ďakujeme pekne našim drahým partnerom, ktorí k nám zavítali, že dávajú zmysel existencii Laguny.