Online vystúpenia 2021

 Objavili sme videoprodukciu a obľúbili sme si ju

 Výstavný stánok Laguny nebol v tomto ruku ešte nasadený. Predajcovia chodili po teréne kedy a ako sa dalo, ale veľké prezentácie výrobkov sa premiestnili do virtuálneho prostredia. Firemný YouTube kanál sa oživil: video predstavujúce jarné novinky má vyše 13 minút, ale vznikli aj 20-25 sekundové miniatúrne filmy o každom produkte zvlášť. O aktuálnej verzii prednášky o trendoch, ktorú pravidelne prezentujeme na výstavách Laguny, bola tiež vyhotovená videonahrávka. Táto načrtáva trendy životného štýlu a bytového textilu nasledujúcich dvoch rokov.